<<tillbaka

Gustafs Kassaförening
Gustafs Kassaförening u. p. a. – en lokal ”bygdebank”
som överlevt både världskrig och bankkriser


Text av Ann-Marie Svensson den 3 augusti, år 2000

I Sverige har det funnits mängder av Sparkassor runt om i landet.
Fantastiska små föreningar som lånat ut pengar inom ett avgränsat område. HÄR ÄR EN AV DEM?

Gustafs Kassaförening är ett bevis på att en lokal sparlånerörelse kan fungera mycket bra. Gustafs Kassaförening u. p. a.

Gustafs Kassaförening har förmedlat in- och utlåning bland medlemmarna sedan 1872.


Föreningen har alltså verkat i över 125 år.
Utlåningen sker i huvudsak mot inteckning i fastighet. En liten del lånas ut mot borgen. För att få vara med i Kassaföreningen måste man ha anknytning till Gustafs. Gustafs är en socken i Säter kommun i Dalarna.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på årsmötet. Kassan och lånehandläggningen sköts av tre deltidsanställda kvinnor varav en är föreståndare. Föreningen har 3.480 medlemmar varav 109 var nya för i 1999. Ingen hade under året gått ur.

Den 31/12 1999 uppgick inlåningen till 159 milj kr och utlåningen till 136 milj kr. Ca 130 milj kr av de utlämnade lånen har inteckning i fastighet som säkerhet. Resten, ca 6 milj kr, är utlånade mot borgen. Nya lån under året var 25 milj kr och avbetalningar 12 milj kr. Kapitaltäckningsgraden är 26,72 %.

Under största delen av 1999 var inlåningsräntan 3%. Utlåningsräntan var 4,25% för lån mot inteckning och 5,50% mot borgen. Räntan är lika för alla oavsett hur mycket man sparar eller lånar. Summa kostnader under året var ca 1 milj kr.

Kreditförluster - sedan starten 1872 har föreningen inte haft en enda krona i kreditförlust, trots världskrig, depressioner, börskrascher och bankkriser!


SE DÄR VAD MÄNNISKOR KAN ÅSTADKOMMA!!!